Raad van State was in 2012 bij ruim zeven procent van alle wetsvoorstellen erg kritisch - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
vrijdag 5 april 2013, 9:30

DEN HAAG (PDC i) - In 2012 heeft de Raad van State bij 38 van de 566 (7, 2 procent) voorgelegde wetsvoorstellen een negatief advies uitgebracht. Dat staat in het jaarverslag van de Raad. Zo'n negatief houdt in dat de Raad vindt dat het voorstel niet moet worden ingediend. Een voorbeeld was het voorstel over vermindering van het aantal Kamerleden.

De Raad toont zich in het verslag bezorgd over de kwaliteit van de wetgeving en over het soms minder zorgvuldig verlopende wetgevingsproces. Enkele keren waren al belangrijke uitvoerende stappen gezet, terwijl het wetsvoorstel nog ter advisering voorlag.

Een kritische beschouwing wordt ook gewijd aan de in de ogen van de Raad soms te gedetailleerde regelingen. Dat staat op gespannen voet met de voorgestane vermindering van regeldruk voor burgers en bedrijven.

bron: persbericht jaarverslag Raad van State