Teleurstelling na uitblijven wapenverdrag

Met dank overgenomen van F.C.G.M. (Frans) Timmermans i, gepubliceerd op vrijdag 29 maart 2013, 12:02.

Nederland is teleurgesteld dat het niet is gelukt overeenstemming te bereiken over een internationaal wapenhandelsverdrag. Ondanks de grote verschillen van mening tussen de lidstaten van de Verenigde Naties hoopte Nederland dat het zou lukken er in New York uit te komen. Een grote meerderheid van landen wilde een verdrag. Het is daarom heel teleurstellend dat een klein groepje landen met daarin Noord-Korea, Syrië en Iran dit nu heeft geblokkeerd.

Nederland heeft zich de afgelopen jaren en ook de laatste twee weken in New York sterk ingezet voor een wapenverdrag. Op tafel lag een sterk en robuust verdrag. Een verdrag dat zeker in de loop van de tijd kon leiden tot een beter gereguleerde wapenhandel. Want dat is nodig om het misbruik van wapens voor mensenrechtenschendingen, georganiseerde misdaad en het aanjagen van conflicten te verminderen.

Nederland blijft zich inzetten voor de totstandkoming van een internationaal wapenhandelsverdrag. Met andere landen in en buiten de Europese Unie zullen we ons beraden over stappen die gezet kunnen worden om alsnog binnen afzienbare tijd tot een verdrag te komen. Een overgrote meerderheid van staten wil dat ook.