Regeling van werkzaamheden (woensdag 27 maart 2013) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Regeling van werkzaamheden (woensdag 27 maart 2013)

1.

Tekst

8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mee dat ingevolge artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 33184-15; 33400-X-15; 33400-X-21; 33400-VIII-44; 33400-VIII-76; 33400-X-28; 33400-X-39; 33400-XVI-108; 33400-XVI-110; 33400-XVI-112; 33400-XVI-114; 33400-VIII-86; 33400-VIII-87; 33400-V-29; 33400-V-31; 33400-V-34; 33400-V-46; 33400-A-31; 32757-53; 33400-V-58; 33400-V-60; 33400-V-67; 33400-V-68; 33400-V-77; 33400-VII-17; 33400-VII-20; 33400-VII-21; 28165-141; 28165-142; 33400-VIII-105; 33480-15; 33400-VII-46; 29477-218; 29984-353; 29984-363; 29984-372; 33400-XVI-8.

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29628-371; 29452-155; 29452-157; 29452-153; 24587-451; 24587-452; 29452-154; 29452-158; 29452-159; 24587-482; 29452-149; 31051-11; 31051-10; 32733-105; 32733-116; 32733-83; 32733-118; 32733-104; 32733-85; 2013Z04135; 26488-313; 32623-86; 21501-28-92; 33279-4; 21501-28-90; 21501-28-85; 32706-39; 27830-108; 2013Z02636; 22054-215; 22054-207; 32164-3; 32164-2; 25928-52; 25928-51; 33259-10; 29362-211; 29362-208; 33495-3; 33495-5; 33400-VIII-121; 33495-6; 33400-VIII-13; 33400-VIII-14; 33400-VIII-21; 31524-157; 33400-VIII-11; 33400-VIII-117; 33000-VIII-209; 31289-145; 31289-140; 24724-106; 31288-328; 2013Z03754; 2013Z03815; 31289-141; 31289-144; 33557-1; 31288-326; 31293-156; 31289-143; 31293-157; 2013Z03612; 32820-72; 24724-105; 33400-XV-88; 33400-XV-92; 30950-48; 30950-49; 2013Z05298; 2013Z04694; 33327-17; 30048-4; 29544-439; 31839-271; 33345-5; 32221-11; 32220-13; 33047-7; 24827-17; 33400-VII-57; 33400-VII-60; 32280-14; 21501-02-1235; 21501-02-1239; 21501-02-1236; 21501-02-1237; 30952-107; 30952-106; 30952-104; 30952-102; 30952-109; 30952-105; 30952-101; 30952-99; 30952-100; 30952-98; 30952-97; 30952-96; 29544-433; 31224-37; 29544-437; 29544-436; 29817-99; 29544-425; 26448-486; 30597-288; 30234-81; 25847-112; 25847-111; 25847-110; 28165-145; 2012Z18269; 32637-49; 33121-33; 33006-20; 33006-18; 29984-375; 33121-32; 33000-IXB-18; 33006-19; 29984-374; 32637-46; 31066-146; 21501-07-1011; 32013-26; 28165-136; 33000-H-7; 21501-20-673; 2011Z19114; 31789-42; 24036-395; 31371-374; 28165-138; 21501-07-1014; 32545-11; 33566-1; 28165-135; 24446-50; 26234-128; 33227-6; 21501-07-929; 33000-IXB-25; 28165-139; 24691-118; 21501-07-1012; 31980-76; 32545-12; 33003-84; 31980-63; 33003-85; 28165-137; 32847-43; 32847-44; 28165-144; 21501-07-1009; 33121-35; 33121-36; 28165-146; 21501-07-1013; 33006-17; 33000-IXB-27; 30952-108.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda het VAO Valys Doelgroepenvervoer van 26 maart 2013, met als eerste spreker het lid Bergkamp van de fractie van D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Mei Li Vos van de fractie van de PvdA.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Voorzitter. Ik rappelleer een aantal vragen die zijn gesteld op 1 februari 2013 over btw-heffing bij zelfstandigen in de zorg. Zij wachten al heel lang op antwoord en wij ook.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.