PvdA, D66 en GL presenteren voorstellen voor nieuwe natuurwet

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op maandag 25 maart 2013.

PvdA, D66 en GroenLinks presenteren vandaag hun voorstellen om de natuurwetgeving te vereenvoudigen, natuur en landschap beter te beschermen en een goede omgang met flora en fauna te waarborgen. De voorstellen staan in de initiatiefnota Mooi Nederland die de partijen vandaag aanbieden aan staatssecretaris Dijksma (Natuur, PvdA). Het voorstel van PvdA, D66 en GroenLinks moet de versnipperde natuurwetgeving vereenvoudigen en bijdragen aan één nieuwe, sterke natuurwet. Fractievoorzitters Diederik Samsom, Alexander Pechtold en Bram van Ojik zijn bij de overhandiging aanwezig om het belang van het initiatief te onderstrepen.

Onderdeel van de nota is het strenger bestraffen van natuurvandalisme en het afschaffen van de lijst met vrij bejaagbare diersoorten. De partijen willen daarnaast af van de harde kunstmatige scheiding tussen fragiele natuurgebieden en monotone landbouwgebieden en inzetten op een integrale aanpak van natuur, landbouw, water en recreatie.

PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi: “Dit kabinet heeft weer groene vingers en met deze nota geven we daar invulling aan. De PvdA staat voor natuur waar mensen van kunnen genieten. Natuurlijk de klassieke topnatuur zoals de Veluwe, maar ook gebieden zoals het Groene Hart of Kinderdijk. Gebieden die door heel veel Nederlanders worden gewaardeerd om hun schoonheid, historie en recreatie mogelijkheden. Daar moeten we trots op zijn.”

D66 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven: “Natuur biedt recreatie en zorgt voor werkgelegenheid. Voor veel mensen is het maken van een boswandeling een moment van vrijheid, geluk en ontspanning, onderzoek toont dat aan. Bovendien is onze natuur goed voor de economie. Er werken zo’n 200.000 mensen in deze sector, 20 miljoen mensen bezoeken jaarlijks alleen al de Veluwe en een mooie omgeving weegt zwaar als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Daarom is een sterke natuurwet van belang. Ik ga ervan uit dat het kabinet onze voorstellen in de praktijk brengt.”

GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver: “Ik ben er trots op dat deze drie partijen gezamenlijk komen met een inzet voor een mooier Nederland. Onze voorstellen zorgen voor betere bescherming van onze natuur en ons landschap die hele concrete gevolgen hebben. Door het afschaffen van de wildlijsten maken we bijvoorbeeld een einde aan het jagen op dieren als sport.”

Het initiatief van de drie partijen is ontstaan als antwoord op de plannen van toenmalig staatssecretaris Bleker (CDA). Met de 200 miljoen euro uit het Lenteakkoord zijn de bezuinigingen op natuur al voor een groot deel teruggedraaid. De wet van Bleker zette daarnaast de bijl in het nationale netwerk aan natuurgebieden (ecologische hoofdstructuur) en verklaarde verschillende dieren vogelvrij door de jachtlijst uit te breiden. Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven het initiatief Mooi Nederland een centrale plek te geven bij de verdere uitwerking van de natuurwetgeving, onder andere door deze aan de Raad van State voor te leggen.