Verbod godslastering strijdig met vrijheid van meningsuiting

Met dank overgenomen van M.H.P. (Martijn) van Dam i, gepubliceerd op woensdag 20 maart 2013, 11:02.

De Tweede Kamer heeft woensdag een debat gevoerd over het schrappen van het verbod op godslastering. Een fundamenteel debat over de vrijheid van meningsuiting. Het zal iedereen duidelijk zijn dat in een geseculariseerde samenleving de oorspronkelijke argumentatie van de wet niet meer opgaat.

In een vrije samenleving als de onze loopt iedereen het risico dat een ander iets uitspreekt of publiceert dat je raakt in je diepste overtuigingen. Of dat nu je geloof is, een andere levensovertuiging of een politieke ideologie. We beschermen de vrije meningsuiting niet alleen met wetten, maar vragen zoals Einstein dat ooit zei 'de geest van verdraagzaamheid binnen de gehele bevolking'. Toen die ontbrak, werd dit artikel ooit geïntroduceerd. Ik vind het strijdig met het principe van de vrijheid van meningsuiting.

Op martijnvandam.com de integrale tekst die ik heb uitgesproken tijdens dit debat >