Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 31929 - Gevolgen voor uitkeringen van niet aantonen leefsituatie na aanbod huisbezoek - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 13 augustus 2020
kalender

Verslag van een schriftelijk overleg Eerste Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 31929 - Gevolgen voor uitkeringen van niet aantonen leefsituatie na aanbod huisbezoek

dinsdag 19 maart 2013

Bij wetsvoorstel 31929 - Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek is een verslag van een schriftelijk overleg ondergebracht.