Samen werken aan een duurzame toekomst

Met dank overgenomen van W.J. (Wilma) Mansveld i, gepubliceerd op zondag 17 maart 2013, 17:02.

Foto Flickr / thinkpanama

Nederland en Denemarken zoeken aansluiting bij elkaar om in Brussel een nieuw ambitieus Europees doel voor het terugdringen van CO2-uitstoot vast te leggen. Om die reden beng ik op maandag 18 en dinsdag 19 maart een werkbezoek aan Kopenhagen. Ik wil zowel op mondiaal als op Europees niveau sámen met landen zoals Denemarken stappen zetten naar een duurzame toekomst. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ook bij de onderhandelingen over nieuwe Europese klimaatambities voor 2030. Dat is mijn boodschap in Nederland, in Denemarken en straks in Brussel.

Samen met Martin Lidegaard (Klimaat) en Ida Auken (Milieu) spreek ik over het Europees klimaatbeleid, mondiale klimaatonderhandelingen en het verduurzamen van de economie. We brengen een bezoek aan de gemeente Kopenhagen waar ik uitleg krijg over het Klimaatplan van de gemeente met daarin vijftig duurzame initiatieven.

In 2025 moet Kopenhagen CO2 neutraal zijn. Inmiddels is de CO2 uitstoot ten opzichte van 2005 al met twintig procent teruggebracht. Ik bezoek twee van de vijftig klimaatinitiatieven die hieraan bijdragen; een windmolenpark dat is opgezet door een groep bewoners van Kopenhagen en een woningbouwcoöperatie waar negentig woningen CO2 neutraal moeten worden. Daarna zal ik mijn kennis delen op het gebied van duurzaamheid met verschillende vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties.

De volgende dag gaan we op bezoek bij BaneDanmark, de Deense beheerder van de spoorinfrastructuur. Ik zal daar in gesprek gaan over de invoering van het spoorveiligheidssysteem ERTMS in Denemarken. Denemarken heeft als één van de eerste landen in Europa gekozen voor landelijke invoering van ERTMS waardoor Nederland van deze ervaringen kan leren. Tot slot zal ik de minister van Transport, Henrik Dan Kristensen ontmoeten. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van transport.