Toine Manders: een einde aan te late betalingen van overheden

Met dank overgenomen van A.J.M. (Toine) Manders i, gepubliceerd op zondag 17 maart 2013, 2:15, column.

Late betalingenEen wetsvoorstel van het Europees Parlement, waar Toine Manders een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, dwingt lidstaten uiterlijk op 16 maart 2013 een nieuwe richtlijn op te nemen in hun nationale wetgeving.