33578 NL - beleidsdossier
Eerstelijnszorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Eerstelijnszorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties ingediend.

3.

Documenten

(292 stuks)

2 14 maart 2013, brief, nr. 1     KST335781
Brief regering; Voorhangbrief functie eerstelijnsdiagnostiek
 
2 26 maart 2013, brief, nr. 2     KST335782
Brief regering; Reactie op een brief over kostenbesparing op traumatologie
 
2 12 juni 2013, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST335783
Verslag van een schriftelijk overleg over eerstelijnsdiagnostiek
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.