33576 nl - ongeclassificeerd
Natuurbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Natuurbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 90 moties ingediend.

3.

Documenten

(462 stuks)

2 13 maart 2013, brief, nr. 1     KST335761
Brief regering; Brief over het natuurbeleid
 
2 17 mei 2013, brief, nr. 2     KST335762
Brief regering; Verkenning naar stadslandbouw
 
2 17 juni 2013, brief, nr. 3     KST335763
Brief regering; Beschrijving van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.