Eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs

Met dank overgenomen van S.A.M. (Sharon) Dijksma i, gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2013, 13:32.

Ik wil graag een lans breken voor eerlijk voedsel. Dat betekent bijvoorbeeld goed dierenwelzijn en diergezondheid, lage risico’s voor de volksgezondheid, rekening houdend met natuur en milieu een faire prijs voor de producent.

In het regeerakkoord wordt het Verbond van Den Bosch genoemd als leidraad voor de verbetering van veehouderij in Nederland. Producenten, verwerkers en supermarkten werken in dit verbond samen aan eerlijke producten voor mens, dier en milieu. Zij stellen onder meer dat in 2020 al het vlees duurzaam geproduceerd moet worden.

Dat is de richting die we op moeten en daar moet de komende jaren een tandje bij. We moeten samen aan de slag. De sector zal in de keten meer actie moeten ondernemen voor eerlijke producten. Ik werk aan bijvoorbeeld het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij en het stimuleren van het bouwen van stallen die beter zijn voor dieren, mensen en milieu. Lees meer op rijksoverheid.nl >