Monumenten in de uitverkoop?

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2013, 2:32.

In de commissie Wonen en Rijksdienst spraken we begin februari met minister Blok over een lijst met 43 monumentale objecten die het Rijk wil afstoten. Naast de graftombe van Piet Hein en een gedenknaald in Rijswijk prijken hierop bijvoorbeeld het stadskasteel in Zaltbommel en de vestingwerken in Naarden.

De lijst heeft onrust veroorzaakt bij de organisaties die deze monumenten onderhouden en gebruiken. Vaak zijn er veel vrijwilligers betrokken.

Namens de VVD heb ik aangegeven dat we niet a priori tegen het afstoten zijn van monumenten. Van de 60 000 Rijksmonumenten in Nederland is slechts 3% in handen van de Staat. Privaat eigendom is doorgaans een goede garantie voor behoud van mooie dingen. Máár: in dit geval lijkt het vooral te gaan om monumenten die nauwelijks te verkopen zijn, althans niet aan commerciële partijen. Wie gaat een gedenknaald exploiteren? Maken we Naarden het permanente decor van ‘Te land, ter zee en in de lucht’?

Een helder beleidskader ontbreekt: wat wordt er verkocht, waarom, onder welke voorwaarden? De minister heeft toegezegd met dat kader te komen, zodat we hierover verder kunnen praten.