Een kleinere overheid

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op woensdag 27 februari 2013, 2:32.

Een kleinere overheid, maar wat betekent dat voor allerlei Rijksdiensten buiten de Randstad?

In de Kamer spraken we gisteren opnieuw over Rijksvastgoed in ‘krimpgebieden’. Het kabinet kiest voor ‘mensen boven meters’ en probeert zoveel mogelijk vastgoed af te stoten. Uitvoeringsorganisaties worden bij elkaar gehuisvest, bij voorkeur in vastgoed dat het Rijk in eigendom heeft. Dat komt hard aan in een aantal streken - Zeeland, Limburg, de noordelijke provincies - waar men het vertrek vreest van gevangenissen, rechtbanken, belastingkantoren en andere diensten.

De plenaire voortzetting van deze discussie was vooral een bevestiging van eerder gedane uitspraken en toezeggingen. In een motie heb ik met de PvdA en de SP gevraagd snel duidelijkheid te geven over de uitwerking per provincie.

We moeten daarbij wel eerlijk blijven. Het CDA vroeg in een motie om compensatie voor het vertrek van Rijksdiensten. Dat is niet geloofwaardig als je de overheid kleiner wilt maken. Wat wel kan: snelheid, duidelijkheid, evenwichtige spreiding.