33561 - Structuurvisie Windenergie op Zee - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 mei 2020
kalender

33561 nl - planologische kernbeslissing/­structuurschema/­structuurvisie/­tracévaststelling
Structuurvisie Windenergie op Zee

1.

Volledige titel

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(175 stuks)

2 27 februari 2013, brief, nr. 1     KST335611
Brief regering; Aankondiging Structuurvisie Windenergie op Zee
 
2 25 juni 2013, brief, nr. 2     KST335612
Brief regering; Reactie op het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten
 
2 26 juni 2013, brief, nr. 3     KST335613
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid De Graaf over het bericht dat Eneco kritiek op windparken voor de kust afkoopt bij gemeenten
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.