Meer openheid vereist over medische fouten

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 20 februari 2013, 14:02.

Terecht dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe een lijst met zeer privacygevoelige medische gegevens op de redactie van RTL Nieuws terecht is gekomen. Belangrijker nog, uit de lijst blijkt dat meer dan ooit openheid nodig is over gemaakte fouten in de zorg, zodat men ervan kan leren.

De Partij van de Arbeid heeft hier al meerdere keren op aangedrongen bij de minister van VWS. De minister heeft dat toegezegd, maar nu blijkt eens te meer dat een voortvarende aanpak in samenwerking met vertegenwoordigers van patiënten en artsen hard nodig is.

Fouten in de zorg worden gemaakt, we zijn allemaal mensen. Maar we moeten die fouten uiteraard tot het minimum beperken. Belangrijkste vraag: wat kunnen we van die fouten leren? Om te kunnen leren moeten we wel weten wat er mis gaat en waarom, zodat je het aantal fouten kunt terugdringen. Hierdoor zal het vertrouwen van patiënten in de zorg toenemen. Te vaak nog worden fouten niet gemeld, klachten niet naar tevredenheid afgehandeld en patiënten en familie niet serieus genomen. Terwijl de zorg om mensen draait.

De PvdA is blij met de steun voor onze oproep voor meer openheid door Patiëntenfederatie NPCF en artsenkoepel KNMG. Dat ook artsen zich nu uitspreken voor meer openheid is een goed begin, maar ik roep ze op om een stapje harder te lopen om echt te komen tot een cultuurverandering naar meer openheid. Gegevens over kwaliteit en medische fouten worden na jaren aandringen nog steeds niet voldoende openbaar gemaakt.

Het pilotensysteem is een goed voorbeeld. Als er menselijke of technische fouten worden gemaakt, dan wordt dit meteen geanonimiseerd openbaar gemaakt en verspreid. Hier is melden en openbaar maken heel normaal, waardoor er snel wordt geleerd en er een lerende cultuur bestaat. Geen taboe op het maken van fouten, maar een drive om ervan te leren.

Om kwaliteit en openheid te vergroten dringt de PvdA al jaren aan op verbetering. We hebben inmiddels 3 belangrijke toezeggingen van de minister gekregen. Er is een verbeterplan voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan de Tweede Kamer gestuurd, met als doel scherper toezicht en meer aandacht voor de individuele patiënt bij klachten.

Ook heeft de minister toegezegd dat er een centraal informatiepunt komt voor de patiënt met informatie over kwaliteit en misstanden. Zo weet de patiënt waar hij aan toe is en vormt het een leermoment voor artsen.

Met de derde toezegging moet de minister nu echt haast maken: meer openheid over kwaliteit en fouten in de zorg. Met de minister wil ik graag de artsenkoepel oproepen hun voornemen tot meer openheid nu ook echt praktijk te maken. Deze informatie is immers de basis voor scherp toezicht en inzicht voor patiënten. Langer wachten is geen optie, dat zet het vertrouwen in de zorg onder druk.

Er gaat heel veel goed in de zorg: de kwaliteit is hoog, er kan technologisch ook veel meer en mensen werken hard. Maar tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een gesloten cultuur. Dat moet veranderen. Alleen dan breng je het vertrouwen terug en wordt het goede voorbeeld leidend.