Meerderheid voor raadgevend referendum

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op vrijdag 15 februari 2013, 12:02.

Na jaren van discussie is donderdag het initiatiefwetsvoorstel over het raadgevend referendum in de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en D66 werd al in 2005 ingediend. Het regelt dat op initiatief van de bevolking een referendum over een wet kan worden gehouden. Het betreft een raadgevend referendum; de uitslag vormt een belangrijk, maar niet bindend advies van de bevolking aan de wetgever om de betreffende wet al dan niet in werking te laten treden.

Als ook de Eerste Kamer er mee instemt, krijgt de bevolking de mogelijkheid om via een referendum haar mening kenbaar te maken over een wet die al is aangenomen maar nog niet in werking is getreden.

Om een referendum te kunnen houden moeten minstens 300.000 burgers daarom gevraagd hebben door een handtekening te zetten. Door deze wet kan een grote groep burgers de regering verplichten een referendum uit te schrijven. Dit kan gaan over wetten, waaronder ook een wet over een Europees verdrag.

Het wetsvoorstel over het - wel bindende - correctief referendum, dat door dezelfde partijen is ingediend, wordt later dit jaar over gestemd.