Een klimmuur tegen Slot Loevestein?

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op woensdag 6 februari 2013, 2:32.

De minister van Wonen en Rijksdienst is van plan een aantal monumentale objecten af te stoten. Inmiddels is een lijst van 34 monumenten samengesteld. Dat heeft veel onrust veroorzaakt bij de betrokken vrijwilligers, professionals en organisaties.

De VVD is geen principieel tegenstander van verkoop van monumenten. Integendeel, particulier eigendom is een goede garantie voor het behoud van monumenten. 97% van de Rijksmonumenten is al in particuliere handen. Van de 1800 objecten die het Rijk in eigendom heeft, komen er veel leeg te staan en die kunnen zonder probleem worden verkocht. Het knelpunt zit in de panden met een duidelijke erfgoedfunctie. De lijst die nu is gepresenteerd, roept veel vragen op. Welke criteria zijn daarvoor gebruikt? Welke publieke belangen willen we borgen? Gaan we vooraf eisen stellen aan onderhoud en restauratie? Gaan we voor de hoogste prijs en hebben we straks een klimmuur op Slot Loevestein? Of geven we vooraf financiering mee voor een bepaalde bestemming? Is er in de huidige markt wel belangstelling voor een monument?

Ik heb de minister gevraagd om een helder beleidskader om monumenten te beoordelen. Een goed voorbeeld daarvoor is de LAMO, de leidraad voor afstoting van museale objecten, die een uitstekende beslisboom bevat. De minister heeft toegezegd met iets dergelijks te komen. En mochten we overgaan tot verkoop, dan moeten we ook nadenken over herbestemming. De koper verdient vertrouwen: een horecabedrijf wil wellicht in een monument, maar niet als het geen keuken mag bouwen of drie maanden moet wachten voor het een muur kan verven. De Monumentenwet moet dan ook op de schop.

Voor een aantal andere monumenten, zoals de Vesting van Naarden en een gedenknaald, lijkt verkoop me praktisch onmogelijk. Hoogstens zouden we kunnen denken aan overdracht aan een nationale monumentenorganisatie.