Pak zorgfraude aan

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 6 februari 2013, 17:32.

De Partij van de Arbeid is geschrokken en teleurgesteld over de nieuwe berichten dat er foute en te hoge declaraties door ziekenhuizen worden ingediend, zoals blijkt uit 'oorsmeer-gate'.

De eerste verantwoordelijkheid voor een goede en eerlijke nota ligt bij de zorgverlener. Maar ook blijkt dat zorgverzekeraar deze nota's niet controleren, ook niet na meldingen van patiënten die hun verbazing hierover uitspreken. Het is goed dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de zorgverzekeraar aanspreekt op zijn controlerende taak, maar er is meer nodig!

De zorg moet van goede kwaliteit zijn en betaalbaar blijven. We moeten elke euro in de zorg omdraaien en mensen gaan meer betalen. Daarom is het meer dan ooit van belang dat verspilling en fraude wordt voorkomen en aangepakt.

De PvdA pleit voor een grondige analyse waarom foute en te hoge declaraties worden ingediend en waarom zorgverzekeraars hier niet beter op controleren. We willen vervolgens een plan van aanpak en stevige handhaving. De controle en handhaving hiervan door de NZa.

De patiënt kan, indien gewenst hierbij helpen. Sterker nog, er zijn patiënten die fouten doorgeven, maar die worden niet serieus genomen door de zorgverzekeraar. En bij de toezichthouder NZa kan men niet eens terecht. En dat terwijl zorg om mensen draait.

De PvdA wil de positie van de patiënt versterkt, de patiënt is immers de beste controleur. Daarvoor is wel nodig dat een patiënt tijdig een begrijpelijke nota krijgt.

De PvdA wil effect zien en verspilling en fraude snel voorkomen en aanpakken. Daarom vraag ik de minister van Volksgezondheid ook om een effectrapportage aan de Tweede Kamer te sturen, zodat we voortgang in de gaten kunnen houden.