Schriftelijke vragen gesteld over de controle op ziekenhuis declaraties

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 4 februari 2013.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een bericht op www.nza.nl.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over gebrek aan controle ziekenhuis declaraties door zorgverzekeraar

1.

Bent u ook tevreden over feit dat de NZa werk maakt van gebrek aan controle op declaraties van ziekenhuizen door zorgverzekeraars, maar dat meer nodig is?

2.

Is er een analyse gemaakt van de oorzaak van verkeerde en te hoge declaraties uit de zorg enerzijds en gebrek aan controle hierop door zorgverzekeraars anderzijds? Zo ja, wat is de oorzaak en hoe wordt deze aangepakt. Zo nee, gaat dit nog gebeuren?

3.

Is ook onderzocht waarom declaraties uit het ziekenhuis, in tegenstelling tot bijvoorbeeld tandarts, zo laat worden verzonden en voor velen onbegrijpelijke codetaal bevatten?

4.

Bent u het met de PvdA eens dat patiënten, indien gewenst, betrokken kunnen worden bij controle van nota's, maar dat hiervoor tijdig een leesbare factuur gestuurd moet worden door ziekenhuis aan patiënt?

5.

Is er een breed plan van aanpak bij de NZa om foute declaraties en vervolgens niet controlerende verzekeraars te voorkomen, op te sporen en indien nodig te handhaven? Zo ja, is kan de kamer een jaarlijkse effectenrapportage ontvangen?

Bron: www.nza.nl