SNS nationalisatie: bank gered, burgers de dupe?

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zondag 3 februari 2013.

Nederland heeft er weer een staatsbank bij. De SNS Bank is vandaag net als de ABNAMRO genationaliseerd. Weer miljarden in een bank als gevolg van falend beleid. Gepensioneerden worden gekort en gaan onevenredig in koopkracht achteruit. Ondertussen vliegt het belastinggeld met bakken uit als gevolg van dit wanbeleid onder het motto “redden wat er te redden valt”. Voor de 50PLUS Tweede Kamer fractie betekent dat de balans voor dit soort reddingsacties in evenwicht moet zijn. Positief is dat door de nationalisatie 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen zeker gesteld zijn. Dat geeft rust en zekerheid voor de vele Nederlanders die op de SNS Bank vertrouwden. Ook voor degene die een pensioenuitkering via de (pensioen)verzekeraar Reaal hebben, kunnen blijven rekenen op hun uitkering nu en in de toekomst.

Negatief is dat de Nederlandse staat dit nu 3,7 miljard euro kost. Dit leidt tot een stijging van het begrotingstekort met 0,6 %. De vraag is nu wie die rekening betaald?

Voor 50PLUS staat als een paal boven water dat wanbeleid bij financiële instellingen niet op de burgers verhaald mag worden. Juist nu de koopkracht door allerlei VVD-PvdA lastenverzwaringen voor iedereen en gepensioneerden het meest achteruit gaat, zijn nog eens extra lastenverzwaringen voor 50PLUS onacceptabel.