Schriftelijke vragen gesteld over CBF keurmerk

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 31 januari 2013.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met collega Mei Li Vos schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie naar aanleiding van een uitzending van het radio 1 programma Argos.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van de leden Bouwmeester en Mei Li Vos (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie over onduidelijkheid bij terug verkrijgen CBF keurmerk goede doelen

1.

Bent u bekend met de uitzending van Argos radio 1 (19 januari 2013) over CBF keurmerk goede doelen?

2.

Herinnert u zich mijn eerdere Kamervragen over ditzelfde onderwerp van 27 oktober 2012?

3.

Bent u het nog steeds met de PvdA eens dat eerlijke en duidelijke informatie over handelen van goede van belang is voor de consument en de sector zelf?

4.

Hoe beoordeelt u de onduidelijkheid die het CBF creëert door eerst het keurmerk in te trekken voor het wereld kankeronderzoek en vervolgens terug te geven, zonder inhoudelijke toelichting?

5.

Hoe ver staat het met de ontwikkeling van het convenant met de goede doelen sector dat onder meer moet leiden tot meer transparantie over inhoud, doel en besteding van geld?

6.

Vindt u het afnemen en teruggeven van het keurmerk aan het wereld kankeronderzoek, zonder toelichting, transparant en passen binnen de uitgangspunten van de intentie van het convenant? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?