Schriftelijke vragen gesteld over een veroordeelde huisarts die nog BIG geregistreerd staat

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 31 januari 2013.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een bericht op www.medicalfacts.nl en een item van Hart van Nederland.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) over een veroordeelde arts (kinderporno), maar nog wel in het BIG-register staat

  • 1. 
    Bent u bekend met bericht 'veroordeelde huisarts nog ingeschreven als bevoegd arts in BIG register' * ** ?

2.

Vindt u het ook zeer zorgelijk dat een arts die is veroordeeld voor kinderporno met een patiënt nog steeds staat ingeschreven als arts in het BIG-register? Zo ja, wat kunt u daaraan doen?

3.

Bent u het met ons eens, dat hier hierdoor voor patiënten niet inzichtelijk is dat deze arts is veroordeeld voor kinderporno met patiënt en dat dit zeer ongewenst is?

4.

Bent u met ons van mening dat patiënten het recht hebben op vindbare en leesbare informatie over kwaliteit, maar ook over misstanden van artsen?

5.

Herinnert u zich mijn eerdere Kamervragen over de afwezigheid van een koppeling tussen strafrecht, tuchtrecht en bestuursrecht?

6.

Bent u gezien (dit zoveelste) voorbeeld met de PvdA van mening dat het wenselijk is een koppeling te maken tussen strafrecht, tuchtrecht en civielrecht? Zodat iemand die als arts strafbare handelingen met een patiënt heeft gepleegd niet alleen strafrechtelijk wordt veroordeeld, maar ook zijn of haar vak niet meer mag uitoefenen? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

7.

Op welke manier kunnen strafrechtelijke uitspraken over artsen, die relevant zijn voor de relatie tussen een arts en een patiënt inzichtelijk worden gemaakt voor patiënten, zodat patiënten niet worden blootgesteld aan artsen die een gevaar vormden of kunnen vormen voor patiënten?

8.

Waarom wordt de IGZ niet automatisch ingeschakeld bij strafrechtelijke uitspraken over artsen, indien die van invloed zijn op de patiënt veiligheid en op de relatie tussen een arts en een patiënt? En op welke manier kan dat wel worden geregeld?

  • www.medicalfacts.nl

** Hart van Nederland, SBS6, 22.30 31 januari 2013