Schriftelijke vragen gesteld over buitenlandse studenten en hun ziektekostenverzekering

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 24 januari 2013.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met Mohammed Mohandis schriftelijke vragen gesteld aan de minister van OCW en de minister van VWS naar aanleiding van een artikel in Transfer.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Mohandis en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over boetes voor buitenlandse studenten wegen vermeend ontbreken ziektekostenverzekering.

1.

Hoe beoordeelt u het bericht ‘Zorgverzekering is mobiliteitsobstakel nr. 1 geworden’ (1) waaruit blijkt dat buitenlandse studenten massaal boetes krijgen van het CVZ omdat ze niet voor ziektekosten verzekerd zouden zijn voor zorg?

2.

Hoe kan worden voorkomen dat studenten die vanuit het buitenland een ziektekosten verzekering hebben, onterecht worden aangeschreven en beboet door het CVZ, wegens vermeende afwezigheid ziektekostenverzekering?

3.

Op welke manier kunnen buitenlandse studenten die wel een ziektekostenverzekering nodig hebben worden benadert, zonder de hele groep lastig te vallen met een inschrijfplicht en boete?

(1) Blad Transfer januari 2013