Veilige zorg voor elke patiënt

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 24 januari 2013, 17:32.

De Partij van de Arbeid staat pal voor zorg van goede kwaliteit, die patiëntgericht, veilig en doelmatig is. Uit cijfers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid blijkt echter dat er jaarlijks 2000 vermijdbare medische missers met dodelijke afloop plaatsvinden. Dit aantal moet met de grootste spoed worden teruggebracht. Om de veiligheid van de patiënt te verbeteren moeten de basisregels vanuit en voor de zorg beter worden nageleefd. Daarnaast wil ik van minister Schippers weten welke ambitie ze heeft om het aantal vermijdbare overlijdens en missers terug te dringen.

De basis voor patiëntveiligheid is het nakomen van de eigen regels uit de zorg. Handen wassen, geen sieraden dragen, apparaten waarmee wordt gewerkt kennen. Dit voorkomt infecties na operaties en in sommige gevallen zelfs het overlijden van de patiënt.

Artsen en andere zorgprofessionals moeten zich dus beter aan de eigen regels houden. Hier is wel een cultuurverandering voor nodig. Medisch personeel moet open zijn over fouten, zodat men ervan kan leren. Dit is ook in het belang van de zorgbehoevende, die immers recht heeft op eerlijke informatie. Daarnaast kan de inzet van nieuwe technologieën bijdragen aan de patiëntveiligheid, zoals het Dora-systeem van de Universiteit Delft. Een systeem dat naast samenwerking ook technisch kan meten of procedures worden gevolgd.

Een stok achter de deur is het eisen van openheid over cijfers van kwaliteit enerzijds, maar ook over fouten en medische missers anderzijds. De toezichthouders in de zorg, zoals de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), moeten afdwingen dat deze gegevens worden aangeleverd. Ook moeten zij ingrijpen bij misstanden. Zo kunnen fouten worden voorkomen en snel worden aangepakt.

Het openbaar maken van deze cijfers is voor zorginstellingen bovendien een prikkel om de kwaliteit te verhogen. Dat vergroot de veiligheid van de patiënt.