Ministerssalarissen

Met dank overgenomen van R.E. (Roald) van der Linde i, gepubliceerd op maandag 21 januari 2013, 2:28.

Rumoer over het salaris van ministers: houdt minister Plasterk iets onder de pet? Het Algemeen Dagblad vroeg in alle onschuld een overzichtje maar kreeg nul op het rekest. De ministers staan niet op het jaarlijkse overzicht van topinkomens in de publieke sector, omdat je dan iets zou kunnen afleiden over bijzondere veiligheidsmaatregelen. En daarom kreeg het AD ook geen informatie.

Voor de dienstauto van een minister geldt de normale fiscale bijtelling voor privégebruik. Ministers hebben daarin weinig keuze, omdat ze zich privé ook door hun chauffeur moeten laten rijden. Die kosten worden vervolgens gecompenseerd door een brutotoeslag op hun salaris. Dat geldt ook als het om een zeer dure, gepantserde dienstauto gaat.

Dat mag natuurlijk geen reden zijn een journalist wezenlijke informatie te ontzeggen. Met de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT) wordt het norminkomen voor de semi-publieke sector gebaseerd op dat van een minister. Hoe moet dan ik verkopen dat we geheimzinnig doen over de beloning van een minister? Ik kan dan niet uitleggen en dat heb ik ook in de media gezegd.

Over de hoogte van de salarissen maak ik me overigens weinig zorgen. Ministers verdienen te weinig en in tijden van crisis vinden de regeringspartijen een verhoging niet aan de orde. Het gaat nu om transparantie. We hebben minister Plasterk een brief gevraagd en zullen daarover in februari spreken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn: veiligheid gerelateerde kosten kunnen buiten beschouwing blijven als die niet leiden tot daadwerkelijk inkomen.