WEG MET DE VAR?

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op maandag 21 januari 2013.

Op de eerste column een maand geleden zijn zeer veel reacties binnen gekomen. Waarvoor hartelijke dank. Op basis van die reacties hebben we deze keer een onderwerp bij de kop gepakt, dat nogal leeft onder freelancers: de VAR-verklaring. Uiterst actueel, want ieder jaar opnieuw moeten ondernemers en freelancers deze Verklaring Arbeids Relatie aanvragen bij de Belastingdienst. En de belangrijkste vraag was toch wel of dat niet anders kan….

Niet moeilijk doen

Nou, dan spijt het me u te moeten teleurstellen. De VAR is en blijft voorlopig nodig. De Overheid moet kunnen vaststelen of er sprake is van een loondienstverband of van een zelfstandig ondernemerschap. En de VAR is daarvoor weliswaar niet ideaal, maar wel een eenvoudige stap. Trouwens, de Belastingdienst maakt het de meeste ondernemers inmiddels al een stuk eenvoudiger. Voor een groot aantal beroepen wordt de VAR tegenwoordig automatisch opnieuw verstrekt. Dus is de aanvraagprocedure sterk vereenvoudigd. In de meeste gevallen doet de Belastingdienst niet meer moeilijk bij het afgeven van een VAR-verklaring.

Toekomstige webmodule

Dat neemt niet weg, dat een verdere vereenvoudiging altijd welkom is. En uitgerekend die verlichting van de lastendruk zit bij mij in portefeuille. Dus daarover ben ik regelmatig met Staatssecretaris Frans Weekers in overleg. En ik vind daarin bij hem een gewillig oor. Er bestaan gevorderde plannen om de VAR in de nabije toekomst om te bouwen tot een webmodule. Dat zou niet alleen het aanvragen, maar ook het toekennen een stuk gemakkelijker en sneller maken. Daarbij zou ook de jaarlijkse nieuwe aanvraag komen te vervallen. Het zou een doorlopend, digitaal dossier kunnen worden. Waarbij uiteraard de verplichting tot bijhouden van de juiste gegevens bij de ondernemer/freelancer komt te liggen.

Ondernemingsdossier

Wat mij betreft is dit een stap op weg naar volledige afschaffing in de toekomst. Ik zou graag zien, dat er een heel andere methode voor in de plaats komt. We doen nu in sommige branches proeven met een digitaal ondernemingsdossier. Een zorgvuldig afgeschermd bestand op het web. Waar slechts de overheid, Belastingdienst en de ondernemer bij kunnen. Daar houden de betrokkenen zelf  alle relevante gegevens up to date. Zodat partijen altijd inzicht hebben in de exacte stand van zaken t.a.v. de onderneming en de ondernemer. Handig, snel, overzichtelijk. En, zo’n Ondernemingsdossier hoeft slechts eenmalig aangemaakt te worden. Vanaf dat moment is het dossier voortdurend door de Overheid te raadplegen. En hoeven gegevens niet telkens opnieuw opgevraagd te worden bij de ondernemer.

3 opdrachtgevers

Blijft nog de vraag van menig freelancer of het vermelden van minimaal 3 opdrachtgevers essentieel is voor de VAR-aanvraag. Het antwoord daarop is eenvoudig en tegelijkertijd ingewikkeld: 3 opdrachtgevers is voor de Belastingdienst niet doorslaggevend. Sterker nog, het is geen keiharde eis. Maar, het is wel verstandig. Ook uit oogpunt van continuïteit. Minder dan 3 opdrachtgevers is voor de Belastingdienst wel een reden om nog eens extra goed naar de aanvraag te kijken. En, zo mogelijk extra vragen te stellen. Ook al, omdat er bij slechts 1 opdrachtgever doorgaans toch sprake is van een verkapt dienstverband.

Wie jarenlang bij een ondernemernemer werkt en plotseling voor diezelfde ondernemer als ZZP-er gaat werken, die krijgt wel problemen om zijn Zelfstandig Ondernemerschap aan te tonen. Want er dient wel sprake te zijn van het lopen van Ondernemersrisico. Er moet wel aan acquisitie worden gedaan. Er moeten investeringen worden gepleegd. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. En er mag niet worden doorbetaald bij verlof of ziekte. De Ondernemers met slechts 1 opdrachtgever krijgt wel extra moeite om dat allemaal aan te tonen.

10 % minder lasten

Overigens ga ik ook dit jaar onverdroten verder met het terugdringen van de onzinnige regeldruk. Daarbij moet 10% terugdringing haalbaar zijn. Dat is het jaarlijks doel dat ik mezelf gesteld heb. Vorig jaar zijn we daarmee flink opgeschoten. Al gooide ook wat dat betreft de val van het Kabinet roet in het eten. Hetgeen niet wegneemt, dat de 10% is gehaald. En voor dit jaar staat eenzelfde inspanning op de rol. 10% minder onzinnige regels, ik ga ervoor.  Alleen al op die manier moet er de komende 4 jaar voor meer dan 1,6 miljard aan bezuinigingen op lastendruk gerealiseerd kunnen worden. Kortom, er is nog voldoende werk aan de winkel.

Ik hou u op de hoogte!

Groet vanaf het Binnenhof,

Erik Ziengs

Lid Tweede Kamerfractie van de VVD