Vragen PVV over de uitzending betreffende de situatie in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) Teylingereind en het bericht «Lak aan regels in Teylingereind» (2013Z00764) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 september 2017
kalender
publicatie datum 18 januari 2013
Kamer Tweede Kamer
bevraagde ministerie Veiligheid en Justitie i
kamerleden L.M.J.S. (Lilian) Helder i
partijen Partij voor de Vrijheid i

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

Vragen gesteld door de leden der Kamer

2013Z00764

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitzending betreffende de situatie in de justitiële jeugdinrichtingen (JJI) Teylingereind en het bericht «Lak aan regels in Teylingereind» (ingezonden 18 januari 2013).

Vraag 1

Kent u de uitzending en is het waar wat er in de uitzending wordt gemeld?1

Vraag 2

Kent u het bericht in de Telegraaf van vandaag «Lak aan regels in Teylinger-eind?2

Vraag 3

Deelt u de mening dat de controle op het totaalverbod van drug, wapens en telefoons in een JJI in de praktijk kennelijk niet werkt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om eindelijk eens jonge criminelen in de hand te houden?

Vraag 4

Deelt u de mening dat er sinds de vorige escalatie in Teylingereind begin

2011 tot op heden niets is veranderd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Heeft u exacte cijfers over het percentage jongeren dat zich weet te onttrekken tijdens verlof en ook welk percentage niet terugkeert? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat elke onttrekking er één teveel is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat begeleiders van verlof altijd en beter beveiligd moeten worden, aangezien het jongeren steeds weer lukt tijdens hun verlof te ontsnappen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertoe nemen? Wat vindt u van een broekstok?

PowNews, 16 januari 2013, http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1319871 Telegraaf, 17 januari 2013

kv-tk-2013Z00764 ’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Vragen

1

Vraag 8

Bent u bereid nu voor echte maatregelen te zorgen, zodat er voor eens en altijd een einde komt aan het bezit van drugs, wapens en telefoons in JJI’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer en welke concrete maatregelen gaat u nemen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kooiman (SP), ingezonden 18 januari 2013 (vraagnummer 2013Z00763)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Vragen

2