Schriftelijke vragen gesteld over toezicht op zorgverzekeraars

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op vrijdag 11 januari 2013.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de onduidelijkheid van patiënten over waar ze terecht kunnen als ze een klacht of een melding hebben over een zorgverzekeraar.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Kamervragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over toezicht op zorgverzekeraars en bundeling klachten zorgaanbieders

1.

Bent u bekend met onduidelijkheid bij consumenten/patiënten bij welke toezichthouder (DNB, AFM, NZa, NMa) men moet zijn bij klachten of meldingen over een zorgverzekeraar?

2.

Klopt het dat er onderscheid is in toezicht verantwoordelijkheid door DNB, AFM, NZA en NMa tussen de basis en aanvullende zorgverzekering? Zo ja, hoe vindt bundeling en afstemming van klachten, meldingen, signalen en uitspraken plaats?

3.

Is een een jaarlijks gezamenlijk overzicht van meldingen, klachten, signalen en uitspraken over zorgverzekeraars door de toezichthouders gezamenlijk? Zo ja, waar blijkt dag uit? Zo nee, vind u de dit er moet komen, in belang van de consument en voorkomen van langs elkaar heen werken?

4.

Bent u met ons van mening dat duidelijk moet zijn voor de consument welke toezichthouder wanneer verantwoordelijk is? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken?

5.

Bent u met ons van mening dat bundeling van klachten, meldingen, signalen en uitspraken voor de consument vindbaar en leesbaar moet zijn?

6.

Bent u eveneens met ons van mening dat klachten, meldingen,signalen en uitspraken over zorgaanbieders, (behandelt door oa IGZ, tuchtrecht en strafrecht) gebundeld gepubliceerd moeten worden? En dat bundeling langs elkaar werken kan voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit bereiken?