33512 NL - wetsvoorstel
Strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 januari 2013 ingediend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven i.

 
Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland strafbaar te stellen en daartoe de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de strafbaarstelling van illegaal verblijf van vreemdelingen in Nederland

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(28 stuks)

2 14 januari 2013, koninklijke boodschap, nr. 1     KST335121
Koninklijke boodschap
 
2 14 januari 2013, voorstel van wet, nr. 2     KST335122
Voorstel van wet
 
2 14 januari 2013, memorie van toelichting, nr. 3     KST335123
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.