Brief regering; Instellingsbesluit Commissie UFR - Toekomst pensioenstelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 21 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

32 043                                    Toekomst pensioenstelsel

Nr. 146                                                    BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN

WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

Conform de toezegging van mijn voorganger in het overleg met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 27 september 2012 (Kamerstuk 32 043, nr. 135) ontvangt u hierbij ter informatie het Instellingsbesluit Commissie UFR dat met de toelichting zo spoedig mogelijk in de Staatscourant zal worden geplaatst1.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


2.

Bijlagen

 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.