Prijs van de Europese Burger

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Uitreiking Europese Burgerschapsprijs

De Prijs van de Europese Burger is een medaille die ieder jaar wordt uitgereikt voor projecten van burgers of organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld de bevordering van wederzijds begrip, grensoverschrijdende samenwerking of Europese waarden.

De prijs is in 2008 ingesteld door het Europees Parlement i.

Nomineren

Burgers of organisaties kunnen zich kandidaat stellen of een andere burger of organisatie nomineren voor de prijs. Nationale jury's doen een voordracht aan de Europese jury. Die selecteert de winnaars, in ieder geval één per lidstaat i.

Uitreiking

De winnaars van de Prijs van de Europese Burger krijgen hun medaille tijdens een ceremonie in hun eigen lidstaat uitgereikt. Daarnaast organiseert het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg een evenement voor alle prijswinnaars.

Meer informatie