Beter optreden bij medische fouten

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 7 januari 2013, 17:02.

Foto Flickr / Alex E. Proimos

De Partij van de Arbeid pleit al langere tijd voor transparante, zorgvuldige en snellere afhandeling van klachten in de zorg. Het belang van het voorkomen en openbaar maken van medische missers bij patiënten moet meer prioriteit krijgen. Het voorbeeld van de omstreden arts Jansen Steur geeft wederom aan waarom het van belang is dat er met spoed een Europese zwarte lijst moet komen met artsen die niet naar behoren functioneren en daardoor een groot gevaar vormen. Ik roep de minister van Volksgezondheid op hier in Europees verband werk van te maken.

Het gaat de PvdA erom dat fouten worden voorkomen en, indien deze toch worden gemaakt, er eerlijk over wordt gecommuniceerd aan patiënten. Medici zijn mensen, en die maken fouten. Maar zij dienen hier eerlijk over zijn. Ik zou dan ook graag zien dat de gesloten cultuur, waar zo veel patiënten over klagen, wordt opengebroken. Die cultuurverandering is nodig om de veiligheid van de patiënt te vergroten.

Artsen die verdacht worden van medisch fout handelen en een gevaar kunnen vormen voor patiënten, moeten gedurende een onderzoek sneller op non-actief gezet kunnen worden. Dit zien we nu bijvoorbeeld ook bij agenten en dit zou ook prima toegepast kunnen worden bij medisch personeel. Nu kan een arts doorwerken, net zolang tot er een definitieve uitspraak van het tuchtrecht is. Dat kan jaren duren. Al die tijd weet de patiënt dus van niets. Aan dit ondergeschikte belang van de patiënt moet een einde komen.

Het belang van de patiënt staat voorop. Die heeft recht op informatie over de behandelend arts. Daarom is het van groot belang om klachten in een open cultuur te behandelen. Dit kan ook met een zorgvuldige omgang van de arts.

De berichtgeving over neuroloog Jansen Steur toont aan hoeveel leed en onrust er ontstaat bij medische missers. Een Europese zwarte lijst voor falende artsen zou bijdragen aan het voorkomen van dit soort gevallen. Voorwaarde is uiteraard wel dat deze lijst ook wordt geraadpleegd voordat iemand aangenomen wordt en met patiënten gaat werken.

Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat er een heksenjacht op artsen ontstaat, daarom is zorgvuldigheid bij sneller onderzoek van groot belang. De totstandkoming van een Medische Kamer kan hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Via deze gespecialiseerde Kamer kunnen rechters sneller, maar ook zorgvuldiger uitspraak doen in medische zaken.

Daarnaast zou het goed zijn als er een verbinding wordt gelegd tussen uitspraken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, medisch tuchtrecht en strafrecht. Om langs elkaar heen werken te voorkomen en transparantie te vergroten. Dat komt het belang van de patiënt en de arts ten goede.

Ik ga ervan uit dat een arts het beste met patiënt voorheeft. Falende artsen die bewust doorgaan mogen geen smet vormen voor alle artsen.