Behoud OV-jaarkaart voor studenten

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op woensdag 26 december 2012.

In mijn bijdrage aan de discussie over het sociaal leenstelsel en de OV jaarkaart heb ik aangegeven dat onderwijs niet primair gezien moet worden als een kostenpost, maar vooral als een investering in de maatschappij, de economie en de toekomst. De kosten van onderwijs moeten juist daarom niet té eenzijdig neergelegd worden bij het individu dat onderwijs geniet. Het is om deze reden dat de fractie grote bezwaren heeft tegen de afschaffing van de OV-jaarkaart en deze vervangen door de OV-kortingskaart.

Over de OV- kortingskaart heb ik aangegeven : “Deze zal slechts een deel van de reiskosten vergoeden. Er ontstaat bovendien een extra knelpunt, doordat door een effectiever opleidingsaanbod studenten op termijn meer moeten gaan reizen. De 50PLUS-fractie pleit voor het handhaven van de OV-jaarkaart zodat reizen naar opleiding of stageplek geen belemmering voor de goede opleiding van studenten zal zijn.