D66 in Kamer: zet geld ontpoldering in voor beheer natuur

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der MeerĀ i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2011.

Den Haag - D66 in de Tweede Kamer wil dat het kabinet het geld voor het alternatief voor de Hedwigepolder anders inzet.

Kamerlid Stientje van Veldhoven zal daarvoor donderdag een voorstel doen. Het kabinet heeft alvast 35 miljoen euro gereserveerd voor het alternatief. D66 - voorstander van het onder water zetten van de Hedwigepolder - wil dat geld benutten voor het beheer van het landelijk netwerk van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur).

Bron: www.pzc.nl