D66: Zet budget anders in om voorlopers te stimuleren

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2011.

Den Haag - D66 wil de groene voorlopers binnen de agrarische sector gaan belonen. Die oproep gaat D66-kamerlid Stientje van Veldhoven doen bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Van Veldhoven wil de voorlopers stimuleren door bestaande regelingen anders in te delen. Het gaat dan om de belastingregeling voor rode diesel, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de garantstelling landbouw. In totaal is voor deze regelingen 150 miljoen euro beschikbaar, waarvan 91 miljoen euro voor de regeling voor rode diesel.

D66 stelt voor om het budget voor de PAS als eerste beschikbaar te maken voor boeren die zich inzetten voor vermindering van de uitstoot van stikstof. ”De best presterende boeren moet je als eerste ruimte geven”, vindt Van Veldhoven.

De politica pleit er tevens voor de negatieve prikkel weg te halen uit de accijnsregeling van rode diesel. ”Het is eigenlijk heel bizar dat je als boer diesel moet gebruiken om een financiële prikkel te krijgen”, vindt Van Veldhoven. D66 wil het liefst van de regeling af, maar ziet met het huidige kabinet meer kansen voor een modernisering van de regeling. Zo denkt de partij aan een stimulering voor de aanschaf van zuinigere trekkers, net zoals dat bij energiezuinige auto’s gebeurt.

Ook via de garantstellingsregeling ziet D66 kansen voor vergroening. Via de regeling kunnen boeren of tuinders vragen of de overheid garant wil staan voor de investering. Van Veldhoven stelt voor om het budget hiervoor als eerste beschikbaar te stellen voor boeren en tuinders die willen investeren in duurzame en milieuvriendelijke stallen of kassen. Het gaat dan om kassen die voldoen aan de eisen voor groenlabelkassen en stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Bron: www.agd.nl