Motie Van Veldhoven over het doden van ganzen aangenomen door de Kamer

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der MeerĀ i, gepubliceerd op woensdag 28 maart 2012.

Op 27 maart jl. is de motie Van Veldhoven aangenomen door de Tweede Kamer, waarin de regering wordt verzocht om voor het einde van het jaar een richtsnoer vast te stellen voor dodingsmethoden van ganzen op basis van dierenwelzijn.

Eind 2011 ging de Kamer al akkoord met moties van D66 waarin de regering verzocht werd om het Ganzen-7 akkoord, een pakket aan afspraken van alle partijen in het landelijke gebied voor de aanpak van overlast door ganzen, zo snel mogelijk en integraal uit te voeren en om in overleg met deze partijen een richtsnoer op te stellen. Met de steun voor de motie van 27 maart heeft de Kamer de regering uitdrukkelijk verzocht voldoende tempo daarmee te maken, zodat het ganzenakkoord snel kan worden uitgevoerd.

De motie is te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-XIII-175.html