Kabinet, red de euro i.p.v. drooghouden polder!

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op dinsdag 7 augustus 2012.

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat het kabinet zijn energie steekt in het redden van de euro, niet om dwars te liggen om de Hedwigepolder koste wat kost een paar jaar langer droog te houden. Vandaag schrijft staatssecretaris Bleker (CDA, EL&I) in een brandbrief dat de Europese Commissie zich niet moet bemoeien met de wijze waarop het kabinet aan natuurherstel doet in de Westerschelde. Hierbij staat de juridische procedure die eurocommissaris Potocnik (Natuur) tegen Nederland heeft aangekondigd over de Hedwigepolder centraal.

Zwarte piet

Nederland heeft zich te houden aan internationale natuurverdragen, als het gaat om natuurcompensatie bij het uitdiepen van de Westerschelde. Het ontpolderen van de Hedwigepolder is de beste manier om te voldoen aan Europese natuurwetgeving. Bovendien staat in het afgesproken Scheldeverdrag tussen Nederland en Vlaanderen dat de Hedwigepolder onder water zou komen te staan. Bleker wil niet ontpolderen, maar zijn aangedragen alternatieven voor natuurcompensatie zijn niet genoeg. Hierop start de Europese Commissie nu een inbreukprocedure tegen Nederland die ons land veel geld gaat kosten. Van Veldhoven: Nederland moet zijn invloed gebruiken in de onderhandelingen over de redding van de euro, niet om drie vierkante kilometer aardappelpolder droog te houden. Bovendien geeft de staatssecretaris de zwarte piet nu aan Brussel, terwijl het kabinet zelf zijn zaken niet op orde heeft. Afspraak is afspraak. En dat betekent ontpolderen.”