Kamervragen van Van Veldhoven over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg

Met dank overgenomen van S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer i, gepubliceerd op vrijdag 5 oktober 2012.

In schriftelijke vragen aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid en Justitie vraagt Stientje van Veldhoven naar maatregelen om de veiligheid bij het transport van gevaarlijke stoffen over de weg te verbeteren.

 • Hebt u kennisgenomen van de uitzending van KRO Brandpunt waarin alarm werd geslagen over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg?1
 • Onderschrijft u de conclusie van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat in 2010 en 2011 ongeveer 30% van de vrachtwagens met gevaarlijke stoffen niet aan de veiligheidseisen voldeed?
 • Kunt u de aard van de overtredingen beschrijven en kunt u aangeven welke risico’s daaruit voortvloeiden? Bij hoeveel van deze overtredingen betreft het slordigheden zoals verouderde vervoersdocumenten of verbleekte stickers?
 • Deelt u de conclusie dat veel van deze kleinere overtredingen eenvoudig te voorkomen zijn?2 Zo ja, wat gaat u doen om te zorgen dat procedures en voorschriften beter worden nageleefd?
 • Welke maatregelen gaat u verder nemen om de veiligheid bij het transport van gevaarlijke stoffen over de weg te verbeteren?
 • Onderschrijft u ook de conclusies van het Platform Transportveiligheid dat het kennisniveau van de hulpdiensten over het vervoer van gevaarlijke stoffen zorgen baart, en dat de samenwerking tussen betrokken partijen en hulpdiensten onvoldoende is om tot een goede afwikkeling van incidenten te komen?3
 • Kunt u verklaren waarom de conclusies en aanbevelingen in rapport van het Platform Transportveiligheid uit 2012 zo sterk overeenkomen met de conclusies en aanbevelingen in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2006?4
 • Deelt u de opvatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat er slecht mondjesmaat iets met hun aanbevelingen is gedaan? Zo ja, kunt u verklaren waarom?
 • Wat gaat u doen om het incidentmanagement bij transportongevallen met gevaarlijke stoffen te verbeteren?
 • KRO Brandpunt 8 juli 2012.
 • NOVE Visie, nr.3 2012, Veel boetes door onnodige slordigheden tankvervoerder.
 • Platform Transportveiligheid, Veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen over de weg: verkennende studie naar verbetermogelijkheden juni 2012.
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid, Tankautobranden met gevaarlijke stoffen 17 november 2006.