Duurzame oplossingen voor arbeidsmarkt

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op woensdag 19 december 2012, 16:02.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil het kabinet en de sociale partners alle ruimte geven voor de sociale agenda. Als eerste punt en met de hoogste prioriteit staat voor mij op die agenda de oplopende werkloosheid van zowel jong als oud. Het is in ieders belang om voor hen nu zoveel mogelijk in te zetten op 'van opleiding naar werk' en 'van werk naar werk'. Vandaag zijn de partijen weer bij elkaar gekomen om te overleggen, wij wensen hen een vruchtbaar overleg toe.

In het regeerakkoord staan ingrijpende maatregelen aangekondigd voor de arbeidsmarkt. Ik heb het hier natuurlijk over de WW en de aanpassingen in het ontslagstelsel. Ook staat er in het regeerakkoord opgenomen dat de regering met sociale partners gaat kijken naar verbetering van de wettelijke bescherming voor verschillende vormen van flexibel werken.

Wij hechten als PvdA er aan dat het kabinet op het punt van de arbeidsmarkt geen eenzijdige beslissingen neemt, maar in overleg met sociale partners werkt aan die duurzame oplossingen.

De sociale agenda biedt volop mogelijkheden voor de polder. De polder heeft ons in het verleden veel gebracht en andere landen hebben vaak jaloers gekeken naar hoe we in Nederland in staat waren om een breed draagvlak te organiseren. De PvdA wil de polder weer de plek geven die ze verdient.