Zorg is van en voor mensen

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 17 december 2012, 14:02.

Politiek gaat over mensen, over hoe je leven inricht en over kwaliteit van leven. Daarom wil ik graag weten welke wensen en behoefte er leven. Politiek gaat dus niet alleen over stelsels, over systemen, of over beleid. Sterker nog, ik heb de mening en ideeën van mensen nodig om mijn werk goed te kunnen doen.

Ik word altijd heel blij van betrokken mensen die contact met mij leggen. Zo krijg ik, als zorgwoordvoerder, veel mails en telefoontjes van mensen die goede ideeën hebben om kosten in de zorg te besparen. Hiermee ga ik dan graag aan de slag.

Zo komt er nu op mijn voorstel een landelijk meldpunt tegen verspilling in de zorg. Hier kunnen mensen, artsen, patiënten en anderen ideeën ter voorkoming van verspilling melden. De signalen worden gebundeld, en er wordt vooral ook actie ondernomen. Zo loont betrokkenheid. En zo kunnen veel kleine ideeën bij elkaar grote verschillen maken.

Afgelopen week was ik op werkbezoek in het Medisch Centrum Haaglanden. Daar kreeg ik een rondleiding van zorgmedewerker Conny. Ze heeft mij laten zien hoe groot de inzet van het zorgpersoneel is en hoe belangrijk het is om mensen de ruimte te geven hun werk goed te doen. Het was vooral indrukwekkend te merken dat het in de cultuur van het ziekenhuis ingebakken zit, dat patiënten, vrijwilligers én zorgverleners samen, bepalen hoe er gewerkt en behandeld wordt.

Er zijn natuurlijk meer voorbeelden, waarbij denken vanuit mensen en niet vanuit structuren loont. Toezichthouders op de zorg, als de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de NMa en NZa, zijn nu vooral gericht op het stelsel en de systeemeffecten, terwijl de patiënt met zijn individuele klacht er niet terecht kan. De patiënt dreigt hier overgeslagen te worden.

Discussies in de zorg gingen het afgelopen jaar veel over financiering en het stelsel. Dit is natuurlijk nodig. Maar de ervaringen van mensen in de zorg, kunnen we zeker ook niet missen. Met deze overtuiging ga ik vol werklust het nieuwe jaar in.

Heb jij goede ideeën om geld te besparen in de zorg? Laat het mij weten!