Schriftelijke vragen gesteld over het vooraf betalen van eigen risico in de bijstand

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 11 december 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik samen met collega Kuzu schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat zorgverzekeraar Agis in 2013 het eigen risico maandelijks vooraf gaat incasseren van bijstandsgerechtigden in Amersfoort.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van de leden Kuzu en Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het vooraf betalen van het eigen risico in de bijstand

1.

Hoe beoordeelt u de situatie dat half november 2012 heel veel bijstandsgerechtigden in Amersfoort het bericht hebben gekregen dat zorgverzekeraar Agis in 2013 het eigen risico maandelijks vooraf gaat incasseren?

2.

Deelt u de mening dat dit een onwenselijke situatie is, omdat dit niet op vrijwillige basis gebeurt en mensen geen gebruik hebben gemaakt van de zorg? Zo nee, waarom niet?

3.

Bent u bereid om met Agis en de gemeente Amersfoort in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat dit plan in deze vorm geen doorgang kan vinden, mits de bijstandsgerechtigde hier expliciet toestemming voor geeft? Zo nee, waarom niet?

4.

Hoe beoordeelt u de situatie dat als iemand geen of niet geheel gebruik maakt van het eigen risico het restant pas in de tweede helft van 2014 wordt terugbetaald?

5.

Deelt u de mening dat als een bijstandsgerechtigde toestemming heeft gegeven voor het vooraf afschrijven van het eigen risico, het terug te betalen bedrag sneller teruggestort moet worden en dit bedrag moet worden vermeerderd met de wettelijke rente?

6.

Klopt het dat Agis het eigen risico ook in Amsterdam en Utrecht vooraf int? Zo ja, gebeurt dit met of zonder toestemming van de bijstandsgerechtigden? Zijn er bij u nog meer gemeenten bekend waar dit gebeurt?

7.

Bent u bereid om met Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat mensen alleen op vrijwillige basis het eigen risico vooraf gespreid kunnen betalen?

8.

Kunt u deze vragen vóór 1 januari 2013 beantwoorden, zodat bijstandsgerechtigden in Amersfoort op tijd weten welke rechten en plichten zij hebben?