Weg vrijmaken voor nieuw klimaatakkoord

Met dank overgenomen van W.J. (Wilma) Mansveld i, gepubliceerd op woensdag 5 december 2012, 15:02.

Foto Flickr / PvdA

Namens het kabinet ben ik deze week aanwezig op de klimaattop in het Qatarese Doha. Ondanks dat er de afgelopen week intensief is onderhandeld, is er nog veel werk te verzetten tijdens het ministeriële deel van de top. Ik hoop dat er in Doha goede afspraken worden gemaakt, zodat er in 2020 een nieuw, juridisch bindend klimaatakkoord in werking kan treden. Een klimaatakkoord dat voor alle landen geldt.

Tegelijkertijd wil Nederland met de EU dat voor de overgangsperiode van 2013 tot 2020 afspraken worden gemaakt voor een verlenging van het Kyoto-protocol. Het doel van de EU-lidstaten is om in 2020 een CO2-reductie van 20% te behalen.

Tijdens de top spreek ik onder meer met Europees Commissaris Hedegaard (Klimaat) en directeur Steiner van het VN-Milieuprogramma (UNEP). Naar alle waarschijnlijkheid zal ik de plenaire vergadering toespreken en heb ik een ontmoeting met de secretaris van de VN-klimaattop, Christiana Figueres.

Daarnaast ontmoet ik verschillende vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven, organisaties en de Nederlandse VN-jongeren die de klimaatconferentie bijwonen.