Geen eigen bijdrage GGZ

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 4 december 2012, 16:02.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Iedere vorm van gezondheidszorg, zowel fysieke als geestelijke, moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarom is de Partij van de Arbeid tegen een extra bijdrage in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In plaats van extra kosten te vragen aan de patiënt kunnen we de uitvoeringskosten terugdringen. Dat is slimmer en socialer. Ik dien daartoe deze week een motie in.

In samenwerking met de zorgaanbieders en instellingen gaan we op zoek naar alternatieven voor de eigen bijdrage om de GGZ betaalbaar te houden. Door gezamenlijk te kijken naar oplossingen blijft de patiënt buiten schot en houden zij het recht op betaalbare zorg.

Door in overleg te treden met de zorgsector kunnen we ook werk maken van de kwaliteit van de zorg. Als mensen goed, snel en op de juiste plek worden behandeld gaat de kwaliteit omhoog en kunnen de kosten omlaag. Daar zijn ook patiëntorganisaties als het Landelijk Platform GGZ erg blij mee.