Permanent meldpunt verspilling in de zorg

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op maandag 3 december 2012, 14:32.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

We vragen mensen om meer te betalen voor de zorg. Dat schept de verplichting om ondoelmatigheden en verspilling tegen te gaan. Verspilling gebeurt vaak niet bewust, maar patiënten en medewerkers in de zorg - van verpleger, huisarts tot medisch specialist - lopen wel tegen zaken aan die beter en goedkoper kunnen.

Een centraal punt waar dit gemeld kan worden is er niet. Dat is zonde, want mensen die zorg krijgen of geven staan er dicht bovenop en hebben goede ideeën. Zo wordt betrokkenheid van mensen bij zorg ook nog eens omgezet in besparing.

Gezondheid is ons kostbaarste bezit, daarom moeten we er zuinig op zijn. Zodat het voor nu en in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daar worden ook voorstellen voor gedaan in het regeerakkoord. De inbreng van mensen en medewerkers in de zorg staan echter nog buiten beschouwing. En juist deze mensen hebben vaak hele goede ideeën om verspilling tegen te gaan. Hiervoor was een tijdelijk meldpunt, maar wat de PvdA betreft wordt dit een permanent instrument.

Zorgverzekeraars kunnen dit meldpunt vervolgens meenemen in hun inkoopbeleid. Ik hoop dat zij dit dan ook gezamenlijk oppakken, aangezien dit eveneens in het belang van de zorgverzekeraar is.