Elektronisch Patiëntendossier alleen als het veilig is

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op woensdag 28 november 2012, 12:32.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

De PvdA is voor het delen van medische gegevens door middel van een elektronisch patiëntendossier (EPD), maar dan moet er wel aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste vinden wij dat de privacy van patiënten gewaarborgd moet worden. Ten tweede moet het systeem veilig zijn en dus niet gekraakt kunnen worden. Ten derde is het van groot belang dat patiënten eerlijk worden geïnformeerd over het nieuwe systeem, want het gaat ten slotte om gevoelige en persoonlijke informatie. Indien er aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn wij voor de invoering van het EPD.