'Meer Nederlandse invloed op Europese besluitvorming mogelijk'

dinsdag 27 november 2012, 15:15

DEN HAAG (PDC i) - In het vandaag uitgekomen rapport 'Nederland en het Europees Parlement: Investeren in nieuwe verhoudingen' concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken i (AIV) dat Nederland het Europees Parlement i (EP) moet gaan beschouwen als een potentiële partner. Het AIV voorspelt dat Nederland dan meer invloed kan krijgen op Europese besluitvorming.

De belangrijke rol die het EP vervult is volgens de adviesraad nog niet helemaal doorgedrongen tot de Nederlandse politiek. De raad adviseert de Nederlandse politici meer te investeren in de relatie met het EP, en minder aandacht te schenken aan de Europese Raad i, door een strategie te ontwikkelen. Hierin moet staan wanneer er mogelijkheid bestaat tot samenwerking, waarvoor kennis over het EP en intensief contact met Europarlementariërs i nodig zijn.

De AIV stelt ook dat het EP onvoldoende draagvlak heeft binnen de Nederlandse bevolking. Dit is echter wel nodig om legitieme beslissingen te kunnen maken bij het bezweren van de huidige economische crisis. Het advies wordt gegeven om een voldoende herkenbare democratische structuur en Europese resultaten in het belang van de burger te laten zien.

bron: AIV