Schriftelijke vragen gesteld over het weigeren van medicijnen aan patiënten zonder EPD

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 22 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Lea Bouwmeester

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van een artikel in De Spits van vandaag.

De vragen kunt u hieronder lezen en worden binnen 3 weken beantwoord.

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het weigeren medicijnen te verstrekken aan patiënten die niet meedoen aan het EPD

1.

Kent u het bericht ‘Geen medicijnen voor EPD-weigeraars’? (Spits, 22 november 2012)

2.

Wat is uw mening over de reden van de keuze van de apotheek van het Antonius Ziekenhuis om geen geneesmiddelen te verstrekken aan patiënten die hun elektronisch patiëntendossier niet openbaar maken? Liggen er volgens u alleen veiligheidsaspecten voor de patiënt ten grondslag aan deze beslissing, of zijn er ook administratieve voordelen voor de apotheek van het Antonius Ziekenhuis? Zo ja, welke?

3.

Deelt u onze mening dat het niet verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten die niet kiezen voor de opt-in in het EPD, een vorm van chantage is en de karakter van het opt-in systeem onderuit haalt? Kunt u dit toelichten?

4.

Wat zegt het dat dit bericht opeens van de site van de Apotheker is verdwenen?

5.

Is het u bekend of meerdere zorgverleners, apothekers of anderen deze onterechte voorwaarden stellen?