PvdA wil Landelijk Beslagregister

Met dank overgenomen van T. (Tunahan) Kuzu i, gepubliceerd op woensdag 21 november 2012, 12:32.

De PvdA vindt dat de wetgeving over het vaststellen van de beslagvrije voet strikter nageleefd moet worden. In de praktijk blijkt namelijk dat deurwaarders en overheidsinstanties niet in staat zijn om de juiste beslagvrije voet vast te stellen. Dit komt omdat gegevens over gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven vaak ontbreken. Een oplossing die de PvdA hiervoor heeft aangedragen, is het opzetten van een Landelijk Beslagregister. Daarmee kan beter in de gaten worden gehouden of mensen met schulden niet onder de beslagvrije voet terecht komen. Dat is goed voor de schuldeiser en de schuldenaar.

Deurwaarders en overheidsinstanties stellen de beslagvrije voet vaak veel te laag vast, waardoor mensen in de problemen kunnen komen. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen, welke minimaal op negentig procent van het sociaal minimum ligt. Schuldenaren komen hierdoor niet onnodig onder het bestaansminimum terecht.

Het niet naleven van de regels over de beslagvrije voet zorgt ervoor dat schuldenaren nog verder in de schulden kunnen belanden. Dat is zorgelijk, omdat mensen door schulden eerder onder de armoedegrens leven en moeilijker aan het werk komen.

Overheidsinstantanties, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en sociale diensten, maken niet altijd een individuele berekening als het gaat om beslaglegging. In plaats daarvan wordt maandelijks een vast percentage van de uitkering ingehouden. De kans dat een schuldenaar onder de beslagvrije voet valt is dan aanwezig.