CDA stelt aanvullende vragen over verdwijnen acute verloskunde Meppel

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op vrijdag 16 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Henk Jan Ormel

Twee weken geleden vroegen CDA-Kamerleden Agnes Mulder en Hanke Bruins Slot opheldering over het verdwijnen van de acute verloskunde in het Diaconessenziekenhuis in Meppel. De raad van bestuur van Zorgcombinatie Noorderboog heeft besloten dat de acute verloskunde verdwijnt uit Meppel. Volgens het ziekenhuis kan niet meer worden voldaan aan de kwaliteitseisen rondom de bevallingen. Nu hebben Mulder en Bruins Slot aanvullende vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid. Het probleem lijkt te zijn dat er een gynaecoloog met pensioen gaat en er geen nieuwe gynaecoloog aangezocht wordt. In een eerder stadium leek het probleem echter te zijn dat er te weinig bevallingen plaatsvinden om de kwaliteit op peil te houden. Ook maakt het CDA zich zorgen over een goede dekking voor de acute verloskunde in landelijke gebieden. Met deze beslissing van de raad van bestuur komt deze dekking onder druk te staan.

Schriftelijke vragen van de leden Mulder en Bruins Slot (beiden CDA) aan de minister van VWS

 • 1. 
  Klopt het dat het besluit om bevallingen vanaf 1 januari 2013 niet meer in het Diaconessenhuis in Meppel te laten plaatsvinden is ingegeven vanuit een arbeidsmarktprobleem, namelijk het niet tijdig kunnen aantrekken van een nieuwe gynaecoloog? Zo ja, welke stappen zijn ondernomen om dit arbeidsmarktprobleem te voorkomen?
 • 2. 
  En waren er ook tijdelijke oplossingen mogelijk geweest totdat er een nieuwe gynaecoloog zou zijn aangetrokken om het team rondom klinische bevalling weer compleet te maken? Zijn er nog alternatieven onderzocht?
 • 3. 
  Verwacht u dat een gebrek aan medisch specialisten in andere krimpregio's zal leiden tot het moeten sluiten van afdelingen?
 • 4. 
  Wordt de afdeling gesloten omdat er niet voldaan wordt aan de bevallingsnormen, opgesteld door de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, of wordt de afdeling gesloten omdat niet wordt voldaan aan de minimumnormen gesteld door de overheid?
 • 5. 
  Kunt u aangeven in hoeverre het sluiten van deze afdeling past binnen uw streven om zorg voor de mensen in het landelijk gebied bereikbaar te houden, ook als het om acute verloskundige zorg gaat (zie AO maart 2012)?
 • 6. 
  Kunt u aangeven hoe u deze beslissing waardeert binnen uw woorden dat ‘bij acute verloskundige zorg afstand en bereikbaarheid ongelooflijk belangrijk zijn’ en dat u ‘zich hard maakt dat juist in landelijk gebied de infrastructuur goed op orde wordt gehouden’ (deels geparafraseerd uit het AO van 8 maart)?
 • 7. 
  Kunt u uiteenzetten hoe uw oordeel van de huidige situatie overeenkomt met het niet nemen van onomkeerbare stappen zoals gevraag in de aangenomen motie Arib/Smilde? Waarom is er niet gewacht totdat CPZ haar plannen presenteerde, te meer omdat u het CPZ als een belangrijke pijler van ons verloskundig systeem heeft genoemd (AO 8 maart)?
 • 8. 
  Welk effect heeft de beslissing om de afdeling klinische verloskundige zorg in Meppel te sluiten op de mogelijkheid van thuis bevallen in de regio?
 • 9. 
  Welk effect heeft de beslissing op de verloskundige keten in deze regio?
 • 10. 
  Hoe groot is omvang van de kosten die in vraag 10 van de eerdere vragen van de leden Bruins Slot en Agnes Mulder worden genoemd?
 • 11. 
  Kunt u aangeven in hoeverre de afbouw van voorzieningen (concentratie van afdelingen) ook de maatschappelijke functie van zorg kan raken als kwaliteit niet het doorslaggevende argument is?
 • 12. 
  Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het Algemeen Overleg geboortezorg in december?