Halbe

Met dank overgenomen van K.G. (Klaas) de Vries i, gepubliceerd op zondag 17 juni 2012, 11:22.

alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blogs PoMo

cartoons: hajo

Op tien juni schreef ik over muzikaal erfgoed. Daarbij stond een mooie foto van een juichende Halbe Zijlstra. Die foto stond op zijn persoonlijke website. Daarop stond echter nog meer dat de moeite van het reproduceren waard was. Maar wie schetst mijn verbazing: die site is inmiddels weggehaald!

Na enig speurwerk vond Clara Legêne de tekst terug op internet. Dat is voor wie in politiek erfgoed geïnteresseerd is, zeker nu we het zonder historisch museum zullen moeten doen, natuurlijk geweldig. Wat wilde Halbe de wereld laten weten?

Ik ben in 1969 geboren in Friesland, maar heb mijn studietijd doorgebracht in Groningen. Daar heb ik tegelijkertijd Marketing aan de Hanzehogeschool en Sociologie aan de Rijksuniversiteit gevolgd. Na terugkomst van een stage in Midden Amerika werd ik in 1994 lid van de VVD vanwege mijn grote voorbeeld Frits Bolkestein. In die tijd, en eigenlijk nog steeds, vond ik Nederland een redelijk verwend land. Verwend omdat we hetgeen we hier hebben als normaal en vanzelfsprekend ervaren. De linkse politiek in Den Haag ontkende al jarenlang de noodzaak tot grondige veranderingen en was vooral passief. Een slap immigratiebeleid, een verzorgingsstaat die op de lange termijn te veel geld kost en een steeds slechtere bereikbaarheid. Het was duidelijk dat er veranderingen nodig waren en Bolkestein wees daar terecht op. Ik vond het tekenend dat hij verketterd werd voor het duidelijk benoemen van de problemen. Daarom ben ik toen lid van de VVD geworden. Het was mij duidelijk dat de andere partijen in Nederland de problemen niet echt wilden aanpakken.

alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blogs PoMo

Dan volgt een stukje over zijn raadslidmaatschap in Utrecht, dat hij in 2001 beëindigde omdat zijn werk hem naar het buitenland bracht. Maar in 2003 keerde hij terug en werd in 2004 fractievoorzitter van de VVD. In 2006 werd hij Lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Halbe heeft naast zijn werk en zijn politieke aktiviteiten nog een aantal hobby’s.

Lezen ? Ik lees graag maar houd niet van al te zware boeken, dat soort leeswerk heb ik al genoeg binnen mijn politieke dossiers. Mijn favoriete schrijvers zijn Robert Ludlum, Tom Clancy, Geert Mak, Tolkien, Dan Brown en James Clavell.

Ook reist Halbe graag en veel. En hij fietst graag. En hij houdt veel van zijn vrouw. Het hele verhaal is dus nog steeds te lezen. Hier.

Maar waarom moest zijn eigen website zo nodig weg? Was dat omdat zijn mening over Nederland hem als staatssecretaris niet zo goed meer uitkwam?

In die tijd, en eigenlijk nog steeds, vond ik Nederland een redelijk verwend land. Verwend omdat we hetgeen we hier hebben als normaal en vanzelfsprekend ervaren.

Nou, daar kan hij nu gelukkig een eind aan maken. Hij kan nu de problemen aanpakken. Het verwende volk moet een wezenlijk deel van zijn gekoesterde cultuur inleveren, opdat we voor rond zeven miljard nieuwe wegen kunnen aanleggen.

Of was het omdat zijn culturele voorkeur voor lichte literatuur hem in zijn nieuwe functie niet meer zo goed uitkwam? Ach, hij las al zoveel zware kost als Kamerlid. Het lijkt een beetje op wat Fred Teeven eens zei. Diens meest geliefde literatuur bleek het Wetboek van Strafrecht te zijn.

hajo